Toiminta

Vaunukankaan koti-kouluyhdistys ry.

Koti-kouluyhdistyksemme on perustettu vuonna 1993 ja se on vanhempien perustama ja ylläpitämä Vaunukankaan koulun oppilaiden ja vanhempien oma yhdistys.

Kotikoulun tarkoitus on edistää koulun ja kotien välistä yhteistoimintaa, tukea koteja ja koulua niiden pyrkimuksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Tämän lisäksi tuemme koulun harrastus- ja retkeilytoimintaa resurssien puitteissa.

Koti-kouluyhdistys kokoontuu noin 4-7 kertaa lukuvuoden aikana. Tämän lisäksi meillä on työryhmiä, joiden avulla toteutamme erilaisia tapahtumia koululla.

Vuosittain järjestämme oppilaiden valokuvauksen koululla. Syksyisin olemme tukeneet turvalliseen koulumatkaan ohjaamalla ja avustamalla lapsia suojateillä ja tien ylitysten kohdissa.
Joulukuussa 2015 koulussa vieraili Duudsonit, mikä oli koti-kouluyhdistyksen järjestämä yllätys oppilaille.

Lisäksi koti-kouluyhdistys on rahoittanut kouluumme oppilaskunnan
ideoiman välituntivälinelainaamon, josta koulun oppilaat voivat lainata
liikuntavälineitä välituntien ajaksi.

Syksyisin ja keväisin järjestämme supersuositun discon erilaisilla teemoilla.

Syyslukukauden lopussa mahdollistamme lapsille kynttilöiden tekemisen. Joulupussit jaetaan koulumme jokaiselle oppilaalle ennen joululomalle lähtöä.

Varoja toimintaan kerätään näiden yhteisten tapahtumien yhteydessä. Tällöin pystymme parhaiten yhdistämään huvin ja hyödyn.

Tule mukaan toimintaamme!
Liity yhteydenottolomakkeella.